Esche furniert,
natur lackiert,
Glas Altdeutsch K,
Beschlag No. 231 Chrom matt/Chrom